ثبت نام

antlove
سری جدید متن عاشقانه و جملات عاشقانه 2016

برای تمام راه های نرفته

برای تمام بی راه های رفته

ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد

گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند

تنها کافیست خودمان باشیم !

که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم

و به خودمان بیائیم

تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند.

خطاهایت را بشناس.

انها را پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار

این دنیا نامحرم بد دل

نامحرم نامروت زیاد دارد !

تا دست خدا هست. تا مهربانیش بی انتهاست

تا می گویی خدایا ببخش

به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر ؟

دیگر تو را چه نیاز به ادمها ؟

زیبا بمان و بگذار با دیدنت

هر رهگذر نا امیدی

لبخندی بزند رو به اسمان و زیر لب بگوید

هنوز هم می شود از نو شروع کرد…!

, , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 05 / 09
 • تعداد دیدگاه :

تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران

چکیده :

 همواره بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي دارد، از این رو رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می‌رسد.  در این مطالعه به تبیین و  بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است.
دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ  بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...


, , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 05 / 09
 • تعداد دیدگاه :

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی و جنبه های داخلی (رضایتمندی کارکنان) و جنبه های خارجی (کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان) عملکرد سازمانی است.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات تحقیق علی است. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق میدانی و به کار گیری پرسشنامه استاندارد شده جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است .جامعه آماری ، کارکنان بانک رفاه در شهر اراک و شهروندانی (مشتریان) می باشد که از خدمات این بانک  استفاده می کنند. برای انجام تحقیق از دو نمونه (کارکنان و مشتریان) هر یک با حجم 150 پرسشنامه استفاده شده است، پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین جامعه آماری و اساتید بازاریابی تایید شده است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار لیزرل انجام شده است. 
یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی،بازارگرایی و عملکرد سازمانی است. همچنین تعهد سازمانی داری تاثیر مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی است.
واژگان کلیدی:  بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی، بازارگرایی،عملکرد سازمانی.


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...


, , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 05 / 09
 • تعداد دیدگاه :

الزامات مدیریتی در فرآیند تصمیم گیری هاي سرمایه ای

چکیده :

بودجه ، یک طرح مقداری کامل برای بکارگیری و تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع یک واحد تجاری – تولیدی در یک دوره معین است. بنابراین ، لازم است که هر واحد تجاری ، فعالیتها یا وظایف منعکس در بودجه را بطور دقیق تعریف کند. مقدار اطلاعات مشروح و جزئیاتی که لازم است  در بودجه منظور شود به نیاز اطلاعاتی مدیریت و سایر استفاده کنندگان بستگی دارد.بودجه بندی موجب طرح ریزیهای دوره ای ، بهبود هم آهنگی و ارتباط و همچنین مقداری کردن طرحها می گردد.  بعلاوه ، بودجه چارچوبی را برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد فراهم می کند، آگا هی های لازم را در مورد مخارج فعالیتها بدست می دهد و بالاخره فعالیتها را در جهت هدفها هدایت می کند.
این پژوهش بر آن است فرآیند تصمیم گیری برای تعیین مخارج سرمایه ای در دوره بودجه را مورد مطالعه قرار دهد:
به عبارت دقیق تر ، بودجه بندی سرمایه ای فرآیند تشخیص ، ارزیابی ، طرح ریزی و پشتیبانی مالی پروژهای عمده سرمایه گذاری  در واحد های تجاری – تولیدی است. تصمیمات مربوط به توسعه تسهیلات تولید ، تهیه ماشین آلات جدید ، خرید کامپیوتر یا تغییر دکوراسیون ساختمان اداری ، نمونه هایی از تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای است. بودجه مخارج سرمایه ای نوعاً برای یک دوره یکساله تهیه می شود. این بودجه معرف طرحهای سرمایه گذاری مدیریت در زمان تنظیم بودجه ، برای دوره آتی است.در تحليل نهايي مشاهده مي شود كه برخی از پروژه ها هرگز تحقق نمی یابند ، در حالی که برخی پروژه های دیگر در خلال سال بودجه از طریق تعدیل بودجه ، به بودجه مخارج سرمایه ای افزوده می شوند. بنابراین ، بودجه باید در مقابل نیازهای در حال تغییر ، از انعطاف لازم برخوردار باشد. بودجه مخارج سرمایه ای مجوزی برای تعهد وجوه محسوب نمی شود، بلکه صرفاً این امکان را فراهم می آورد که کلیه طرح های واحد تجاری تلفیق شوند و تمامی پروژه های مربوط یکجا و در کنار یکدیگر مورد توجه و بررسی قرار گیرند. بودجه مخارج سرمایه ای باید با سایر فعالیتهای ادواری بودجه شده واحد تجاری مانند بودجه هزینه ها و بودجه نقدی هماهنگ گردد.علاوه بر این ، بودجه سالانه مخارج سرمایه ای باید با هدف ها و طرحهای بلند مدت سرمایه گذاری و عملیاتی واحد تجاری نیز مطابقت داده شود.
بودجه مخارج سرمایه ای تا رسیدن به مرحله تصویب نهائی توسط مدیریت واحد تجاری ، باید از سطوح متعدد مدیریت عبور کند . بنابراین ، برای جلوگیری از برداشتهای نادرست و سوء تفاهمات احتمالی باید محتوای بودجه های مصوب به گونه ای صریح و روشن توصیف و در اختیار مدیران سطوح مختلف گذاشته شود. 


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

, , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 05 / 09
 • تعداد دیدگاه :
دلم تنگ است از این دنیا چرایش را نمیدانم!

دلم تنگ است از این دنیا چرایش را نمیدانم!

 

من این شعر غم افزا را شبی صدبار میخوانم

 

چه میخواهم از این دنیا از این دنیای افسونگر

 

قسم بر پاکی اشکم جوابم را نمیدانم!

 

بهار زندگی را من چندین بار بوییدم

 

کنون با غصه میگویم خداونداااااا پشیمانم...

 

دلم تنگ است از این دنیا چرایش را نمیدانم!!!

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 04 / 09
 • تعداد دیدگاه :

مقاله کاربرد IT  در خدمات پس از فروش در مدیریت

چکیده :

امروزه کسب و کارها، در هر زمینه و شاخه ای که مشغول به فعالیت باشند، بیش از هر زمان دیگری با فشارهای ناشی از رقابت مواجهند. محصولات و خدمات ارائه شده از سوی شرکت ها روز به روز بیشتر به هم شبیه می شوند. در این شرایط از میزان وفاداری مشتریان کاسته شده و تمایل آنها برای روی آوردن به محصولات دیگر رقبا نیز افزایش می یابد.
در این شرایط، شرکت ها برای کسب موفقیت باید از طریق ارائه خدمات و محصولاتی برتر، خود را از دیگر رقبا متمایز ساخته و برای کسب مزیت رقابتی، تجربه ای ارزشمند و به یاد ماندنی در ذهن مشتری بر جای بگذارند. سازندگان تکنولوژی و پدیدآورندگان خدمات فهمیده اند که خدمات پس از فروش قسمت هزینه بر ولی بسیار مهم فروش محصولات است.چگونگی عملکرد شرکت هنگامی که مشتری به مشکلی در رابطه با محصول برمی خورد, بر روی وفاداری و رفتارهای آیند مشتری در قبال خرید محصولات از آن شرکت, تاثیر مستقیم دارد. راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتریان می توانند ابزارها و تکنولوژی های مورد نیاز برای ارائه خدماتی اختصاصی تر و نوآورانه تر به مشتریان فعلی و بالقوه ارائه دهند. به این ترتیب کسب و کارها می توانند آگاهی بهتری نسبت به نیازمندی ها و اولویت های مخاطبان خود پیدا کرده و به سرعت به نیازهای آنان پاسخ دهند.
كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش سه فاكتور عمده در فروش محصولات هستند. نقش كيفيت، قيمت نهايي محصول در ترغيب خريداران به خريد محصولات يك شركت, ، امري بديهي به شمار مي‌رود.


به ادامه مطلب مراجعه کنید ...

, , , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
 • دسته بندی شده در :
 • نویسنده :
 • تاریخ ارسال : 04 / 09
 • تعداد دیدگاه :